• mentaliz@outlook.com
  • 0 332 265 37 42

Grup Terapisi Konya

Grup Terapisi Konya

Grup terapisi, alanında eğitim almış uzman psikoterapistler tarafından yönetilen, 3-20 kişide n oluşan hasta veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir.

Mentaliz Psikolojik Danışma Merkezi olarak Konya da grup terapileri çalışmalarımız olmaktadır. Önceki dönemlerde ücretsiz olarak “Madde Bağımlılığından Kurtulma” ya yönelik Konya da grup terapileri gerçekleştirdik.

İnsanlar toplum içerisinde de gruplar halindedir. Bu bazen iş hayatında, okulda, spor etkinliklerinde  olduğu gibi. Bu gruplarda belli bir amaç ile birlikte olan gruplardır. Grup terapileri de bunun gibi belli bir amaçla bir araya gelmiş, uzman moderatörlüğü ve danışmanlığında gerçekleştirilir. Nasıl hayatın içinde bu gruplar ile başarılar elde ediliyorsa grup terapileri ile de sorunlar çözümler bulunmakta ve başarılar elde edilmektedir.

Konya Mentaliz Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak gruptaki danışanların , ruhsal, duygusal ve davranışsal tepkilerini doğal şekilleriyle gözleyebilmekteyiz. Bu da grup terapisinin avantajlarından biridir.

Grup terapilerinde, amaçlarına, tiplerine, hasta/danışan seçimlerine ve sürelere göre sınıflandırmalar yapılmaktadır. Grup terapilerinde uygulama yeri belirlenirken, katılanlara göre en uygun ortamın seçilmesi gerekir.

Grup terapilerinde hasta/danışan seçimi

Konya da ki grup terapi çalışmalarımızda gruba en uygun kişileri ruhsal muayene, psikolojik testleri değerlendirerek karar veririz. Grup terapilerinin tespitindeki bazı ölçütler şu şekilde sıralayabiliriz.

Otorite seviyesi : Otoriter kişilikler grup ortamında rahat etmeyebilir ama bu kesin bir ölçü değildir. Çünkü bir kısmı rahat eder..

Şizoid Kişilik : Sınırda ve şizoid kişiliği olanla grup ortamlarında pek rahat edemezler.

Sosyal fobi: Sosyal fobisi olan kişilikler, grup terapilerinde sabır gösterip devam edebilirlerse, grup terapisi onlar için ideal bir tedavi ortamı oluşturmaktadır.

Diğer Durumlar: Mentaliz Psikolojik danışmanlık Konya grup terapilerimizde antisosyal, paranoid kişilik bozukluğu olanlar kesin olarak dışlanmasalar da gruba katılmalarında dikkatli davranmaktayız. İntihar riski yüksek hastaların grup terapilerine katılımları çok doğru olmaz. İlaç kontrolü ile birlikte bazı hastalık grup terapilerine katılmaları uygun görülmektedir.

Grup psikoterapileri bazı hastaların (anksiyete bozuklukları, yineleyici depresyon, postravmatik stres bozukluğu, yeme bozuklukları) ilaç terapilerinin ileride sonlandırılmasında yararlı olabilir. Bu değerlendirme grup psikoterapisti ile farklı kişiyse psikiyatristinin ortak değerlendirmesi ile yapılmalıdır. 

Konya Grup Terapisi faaliyetlerimizi Gerektirebilecek Durumlar:

  • Anksiyete,  Yeme, Madde ve alkol kullanım bozuklukları
  • Cinsel sorunlar, Kişilik bozuklukları,
  • Yas, komplike yas, kayıp ve Çocukluk travmaları
  • İlişki sorunları, İhmal, istismar ve şiddet, Kronik fiziksel hastalıklar ve yakınları
  • Duygusal durumlarla bağlantılı fiziksel bozukluklar
  • İşyerlerinde, okullarda  ilişkisel sorunlar
  • Çatışma çözümü, Ebeveynlik eğitimi, kişisel gelişim, farkındalık
  • Yaşam şartları ve ortamının değişikliklerinki uyum sorunları

Grup psikoterapisi, bir psikoterapist tarafından yönetilen 3 ila 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş danışanlarla birlikte uygulanan terapi/psikoterapi biçimidir. Grup terapileri; destekleyici, analitik, psikodramatik, davranışçı-bilişsel, ilişkisel, etkileşimsel, geştalt, transaksiyonel, aile ve eş grupları, eğitsel, eğitimsel, kendine yardım grupları gibi çeşitleri vardır.

Mentaliz Psikolojik Danışmanlık Merkezi Konya


Whatsapp Destek

Erdim Hasip Hakverir

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?