• mentaliz@outlook.com
  • 0 332 265 37 42

EMDR Terapisi Konya

   EMDR terapisi Konya ilinde Mentaliz Psikolojik danışmanlık merkezimice psrofesyonel olarak uygulanmaktadır. EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Psikolojik bir çok rahatsızlıkta kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle travmaların kişiler üzerindeki etkilerini minumum düzeye getirmek ve vücut duyumlarını en aza indirmekte son derece etkilidir. Kullanım alanı olarak travmalar başta olmak üzere, panik atak, sınav kaygısı, fobiler, yas, vajinismus, depresyon vb. gibi psikolojik rahatsızlıkta kullanılmaktadır.

  Konya da Merkezimizce de uygulanan EMDR terapisi, 1987 yılında göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini keşfeden Psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. Dr. Shapiro bu yöntemi travmatik yaşantıya maruz kalmış kişiler ile çalışmış ve etkili olduğunu ortaya koymuştur.

   EMDR'nin temellendiği adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin kendisine ulaşan her bilgiyi işler ve işlenen bilgiyi ilgili anı ağına katar. Bu sayede öğrenme gerçekleşir. Kişinin deneyimlediği yaşantı ile ilişkili bilgiler ileride kullanılmak üzere anı ağlarında depolanır. Fakat kişi travmatik ve/veya kendisine rahatsızlık veren bir yaşam olayı deneyimlediğinde, bu sistem yukarıda bahsedilen şekliyle -yani işlevsel olarak- çalışmaz. ( EMDR terapisi Konya ) Rahatsızlık verici yaşam olayı ile ilişkili bilgi, beyinde olması gerektiği gibi işlenemez ve mevcut anı ağına entegre olamaz. Yaşanan olumsuz olayla ilişkili düşünceler, duygular, imgeler, beden duyumları beyinde işlenemeden, yaşandığı haliyle depolanır. Bu olumsuz yaşam olayları işlenemedikleri için, olayın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra dahi tetiklendiklerinde kişi bu anıyı tekrar yaşar gibi etkilenir. Bu nedenle geçmişte gerçekleşen bir yaşam olayı, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini bugün de olumsuz olarak etkileyebilir. Kişinin şu anda yaşadığı olumsuz inanç, duygu ve tepkiler geçmiş olumsuz yaşantıların dışa vurumudur. Konya emdr yapılan merkezlerin içinde yer almaktayız.

   EMDR, yapılandırılmış bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi Konya da, terapist danışandan değerlendirme sırasında belirledikleri hedef anıya, kişinin bu anı ile ilişkili olumsuz inancına, duygularına ve beden duyumlarına odaklanmasını ister. Hedef anının işlemlenmesi sırasında danışana çift yönlü uyarım (genelde terapistin iki yöne hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip etme) uygulanır. Terapist her uygulamadan sonra işlemlemeyi kontrol eder ve süreç boyunca danışana rehberlik sağlar. Bu sayede beyinde işlenmemiş formda depolanan ve kişide rahatsızlığa yol açan anıların işlenerek ilgili anı ağına katılması sağlanır. Böylece kişide rahatsızlık yaratan anı beyinde doğal yoldan işlenir ve yaşanan rahatsızlık azalır. Buna ek olarak Konya EMDR terapisinin sonucunda, kişi kendine, diğer insanlara ve dünyaya yönelik daha olumlu yönde inançlar, farkındalıklar geliştirerek yeni bir bakış açısı kazanır. Konya EMDR terapisi olarak duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sürecinize katkıda bulunabiliriz.

  EMDR TERAPİSİ KONYA

   EMDR terapisi Konya, travma, depresyon, kaygı, özgüven kaybı, sınav kaygısı, fobiler, öfke, suçluluk duygusu, motivasyon eksikliği, olumsuz yaşam olaylarının yol açtığı duygusal sorunlar gibi birçok sorunda kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR terapisi Konya ilinde Mentaliz Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.


Whatsapp Destek

Erdim Hasip Hakverir

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?